BGpratka

За нас

През есента на 1999 г. започнахме да развиваме рекламната си дейност, специализирани предимно в разлепване на плакати и раздаване на листовки. От 2005 г. на територията на цялата страна представяме тези услуги под търговската марка “БГ Плакат”.

Стъпвайки на вече изграденото, през 2011 г. разширихме дейността си, чрез различни транспортни решения за нашите клиенти.

Референции

“Със служителите на фирмата се работи приятно и без напрежение… В процеса на съвместната ни работа се убедихме, че БГ Пратка разполага с екип от професионалисти, които се отнасят с бързина, качество и коректност към поетите ангажименти…”

В. Шаламанова

Търговски директор

Долли ЕООД