BGpratka

За нас

През есента на 1999 г. започнахме да развиваме рекламната си дейност, специализирани предимно в разлепване на плакати и раздаване на листовки. От 2005 г. на територията на цялата страна представяме тези услуги под търговската марка “БГ Плакат”.

Стъпвайки на вече изграденото, през 2011 г. разширихме дейността си, чрез различни транспортни решения за нашите клиенти.

Референции

“Благодарение на прецизността на колегите от “БГ Пратка“ ООД, ние сме сигурни, че всяка наша пратка ще бъде доставена на точното време и на правилното място…”

Светозар Стоянов

Началник склад

Сарантис България ЕООД