BGpratka

За нас

През есента на 1999 г. започнахме да развиваме рекламната си дейност, специализирани предимно в разлепване на плакати и раздаване на листовки. От 2005 г. на територията на цялата страна представяме тези услуги под търговската марка “БГ Плакат”.

Стъпвайки на вече изграденото, през 2011 г. разширихме дейността си, чрез различни транспортни решения за нашите клиенти.

Референции

“До момента нямаме нито един случай на оплакване от клиент, оплакване от служител на компанията или случай на загубена или унищожена пратка, което само по себе си говори за качеството на екипа на БГ Пратка…”

Юлиан Илиев

Маркетинг мениджър

Национални ДИСТРИБУТОРИ ЕООД