За нас

През есента на 1999 г. започнахме да развиваме рекламната си дейност, специализирани предимно в разлепване на плакати и раздаване на листовки. От 2005 г. на територията на цялата страна представяме тези услуги под търговската марка “БГ Плакат”.

Стъпвайки на вече изграденото, през 2011 г. разширихме дейността си, чрез различни транспортни решения за нашите клиенти. През 2012 г. се регистрирахме като оператор, извършващ неуниверсални пощенски услуги и създадохме новата си търговска марка “БГ Пратка”, представяща всички тези дейности.

Благодарение на добрите ни партньорски отношения с водещите компании в логистичния бранш, на практика няма изискване, което да не можем да изпълним качествено и в срок, при това на много добри условия.

Предлагаме изключително изгодни условия и за тези компании, които ежедневно доставят стоките си, както до своите търговски партньори, така и до крайните си клиенти в рамките на столицата. При този вид доставки предлагаме сериозни улеснения свързани с облекчаване на допълнителните услуги като обратни документи, разписки, наложени платежи и други съобразно специфичните потребности на всеки отделен корпоративен клиент.

„Да подобряваме живота на хората!“

Това е основната цел, която ни мотивира да продължаваме напред. За да я изпълним, сме решили стриктно да се придържаме към определени принципи, залегнали в основата на нашата компания.

В работата си залагаме на умението да слушаме, разбираме и реализираме желанията на нашите клиенти. Следваме етични принципи като лоялност, коректност, отговорно отношение към поетия ангажимент, точно спазване на сроковете.

Няма нищо по-важно от взаимното доверие, поради което се стараем да сме почтени и прозрачни до най-малкия детайл. Държим на обратната връзка, с помощта на която постоянно повишаваме качеството на всичко, предлагано от нас. Дали това е така, можете да разберете от нашите клиенти. Референции на част от тях можете да видите в сектора „Референции